Vad är MiM - Nya dramatiker?

Projektet MiM (Mitt i Mellan) - Nya Dramatiker är en finlandssvensk skrivargrupp som genom fortlöpande pedagogisk undervisning ger färdigheter åt ungdomar och unga vuxna att skriva dramatik. Verksamheten genomförs i form av regelbundna skriv-verkstäder där deltagarna lär sig de grundläggande verktygen för sceniskt berättande och dramatisk skrivande samt övar och utvecklar de färdigheterna genom att skriva egna pjäser.

Verkstäderna leds av Julian Garner, dramatiker-dramaturg-pedagog. De pedagogiska skriv-verkstäderna strävar till att inspirera deltagarna att skrivande av nytt material och ger nya deltagare verktygen att komma igång med skrivandet. Detta görs med hjälp av kreativa, pedagogiska lekar och övningar som hjälper deltagarna att få kontakt med berättelser de medvetet eller omedvetet bär på inombords. 


Som en del av den pedagogiska processen ordnar MiM olika former av presentations tillfällen där deltaganars texter presenteras av professionella skådespelare. Hösten 2020 under pandemin kunde inte pjäs presentationera hållas live för publik utan spelades istället in och presenteras online. 

Julian garner

Dramatiker & pedagog

Julian Garner grundade MiM tillsammans med Hanna Åkerfelt 2014. Julian har själv skrivit över 40 pjäser som har producerats i stor utsträckning i Europa och Nordamerika. Julian är också en erfaren regissör och dramaturg. Han har fått flera utmärkelser och priser både för sitt arbete som regissör och pjäsförfattare. 

Åren 2002-2004 fungerade Julian som huvudlärare på VNFs teaterlinje och har sedan dess arbetat mycket med pedagogik och dramatiskt skrivande. 

I MiM fungerar Julian som den drivande kraften. Han både leder skrivverkstäderna och regisserar deltagarnas pjäser då de produceras.

Foto: Svenska Teatern

Gå med i MiM- nya dramatiker


Vill du lära dig att skriva dramatik? Nu har du möjligheten!


MiM- Nya dramatiker tar kontinuerilgt in nya medlemmar i gruppen. Ingen tidigare erfarenhet av att skriva dramatik krävs för att kunna delta. Projektet riktar sig mot personer som är nyfikna på att skriva dramatik och rekommenderas för 16 åringar uppåt.


Gruppen träffas varannan vecka och då deltagarna får lära sig "grundverktyg" som dramatikern använder sig av i sitt berättande. Samtidigt jobbar deltagarna med att skapa korta texter som presenteras i gruppen och bearbetas i takt med att deltagarna fördjupar sitt kunnande. 

Varje termin ordnas presentationer av de bearbetade texterna. 


Priset för att delta är 50€ per termin. Stort tack till våra bidragsgivare som möjliggör vår verksamhet