FOTO: Sofia Tietäväinen

Alla kan skriva dramatik


MiM-Nya dramatiker är en finlandssvensk skrivargrupp som handleds av dramatiker Julian Garner. Gruppen grundades 2014 och dess verksamhet grundar sig på pedagogisk handledning som ämnar ge ungdomar och unga vuxna färdigheter att skriva dramatik och därmed verktyg till personligt uttryck.


Verksamheten genomförs i form av regelbundna skriv-verkstäder där deltagarna lär sig grundläggande verktyg för sceniskt berättande och dramatisk skrivande. Medlemmarna uppmanas från början att börja skriva egna kortpjäser och diskutera dem tillsammans med gruppen. Texterna presenteras därefter under gruppens årliga Drama slam-evenemang och dramatikfestival Vi skriverför dig -nydramatik. Gruppen har även ordnat dramatikverkstäder i gymnasier, yrkes- och yrkeshögskolor runt Nyland för att väcka intresse för dramatik och gruppens verksamhet.


MiM har sedan 2020 samarbetat med Luckan Helsingfors, där gruppen träffas regelbundet, ordnar verkstäder och föreställningar, läsningar av pjäser och drama slams.


Gruppen ämnar kontinuerligt att skapa nya samarbeten med både professionella skådespelare, samt yngre skådespelare på amatörnivå. På så sätt får gruppen möjlighet att presentera sina texter och flera ungdomar engagerade gruppens verksamhet och teaterkonst.


MiM - Nya dramatiker välkomnar nya medlemmar året om, främst ungdomar och unga vuxna. De som är intresserade att höra mer om gruppens verksamhet kan skicka e-post till mimnyadramatiker@gmail.com.

"Den vänliga ärligheten utvecklar oss, och påminner oss om varför det är så roligt att skriva."

Rebecca Nordman, medlem i skrivargruppen MiM- Nya Dramatiker