Alla kan skriva dramatik 


Låt dina historier få liv

MiM- nya dramatiker

MiM-Nya dramatiker är en skrivargrupp för ungdomar och unga vuxna i Helsingfors som vill lära sig att skriva dramatik och få sina pjäser producerade på scen.

Skrivargruppen är öppen för alla som är intresserade av att skiva dramatik och ingen tidigare erfarenhet krävs för att kunna delta.

Skrivargruppen träffas regelbundet i skriv-verkstäder där deltagarna lär sig de grundläggande verktygen för sceniskt berättande och dramatisk skrivande samt övar och utvecklar de färdigheterna genom att skriva egna pjäser. 

Pjäserna kommer till liv då de presenteras för publik. Varje termin ordnas publika evenemang där deltagarnas texter spelas upp. 

"Den vänliga ärligheten utvecklar oss, och påminner oss om varför det är så roligt att skriva."

Rebecca Nordman, medlem i skrivargruppen MiM