uncute animals

En serie korta audiopjäser

Dessa fyra korta monologer uppstod genom MiM-Nya dramatikers verkstäder under pandemin. Pjäserna nedan är lästa av författarna själva. Utgångspunkterna var väldigt olika och det var först efteråt som vi insåg att dessa fyra verkade dela ett gemensamt tema, nämligen inte så söta djur. Därav uppstod namnet UNCUTE ANIMALS. Vi presenterar dem här som ett motgift för alla söta djur som internet översvämmas av (som vi också älskar lika mycket som alla andra, förresten!). De inte så söta djuren är: ko, varg, kraken (ett mytiskt hav monster, för de som inte känner till det) och, slutligen, människan. 

Ad Lupum


Skriven och läst av Frej Hedman

Kraken


Skriven och läst av Rebecca Nordman

Svart vinterdag


Skriven och läst av Petra Bussman

En Mu-sväng


Skriven och läst av Minna Valkama